شناسه : 2716137
استاندار يزد طي حكمي "عليرضا فلاحتي مروست" را به عنوان بخشدار مروست شهرستان خاتم منصوب كرد.

بخشدار مروست منصوب شد


استاندار يزد طي حكمي "عليرضا فلاحتي مروست" را به عنوان بخشدار مروست شهرستان خاتم منصوب كرد.

"سيد محمد ميرمحمدي" در بخشي از اين حكم آورده است: در اجراي ماده 6 مصوبه شماره 602/12 مورخ 30/7/1377 شوراي عالي اداري و با عنايت به تفويض اختيار شماره 142024 مورخ 06/12/92 وزير محترم كشور، جنابعالي را به عنوان بخشدار مروست از توابع شهرستان خاتم منصوب مي نمايم.
اميد است با اتكال به خداوند متعال و در چارچوب وظايف مصوب در راستاي تحقق اهداف و آرمان هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست ها و برنامه هاي دولت تدبير و اميد موفق باشيد.آدرس کوتاه :