بخشدار مروست بر روند پيشرفت پروژه گلزار شهدا روستاي تركان تاكيد كرد

بخشدار مروست بر روند پيشرفت پروژه گلزار شهدا روستاي تركان تاكيد كرد 

قانع بخشدار مروست طي بازديد از پروژه گلزار شهداي اين روستا بر روند  پيشرفت اين پروژه تاكيد  و خاطر نشان كرد ما هرچه داريم به بركت خون پاك شهدا مي باشد.

مكان يابي زمين ساخت پايگاه بسيج خواهران و بازديد از  خانه بهداشت اين روستا ازجمله برنامه هاي اين بازديد بود.