بخشدار مركزي خاتم

بخشدار مركزي خاتمجواد مير بهبودي بخشدار مركزي خاتم اعلام داشت :جشنواره بازيهاي بومي و محلي استان كه براي اولين بار با همت مقيمي مدير كل دفتر امور روستايي و شوراها و سرپرست هيات ورزش روستايي و بازيهاي بومي و محلي استان با ميزباني بخش خرانق اردکان در روز جمعه مورخ 25/7/93  با حضور تيم ها ي مختلفي ازساير بخش هاي استان برگزار گرديد.

 بخش مركزي هرات ازبين  بازيهاي متعدد بومي و محلي و پخت انواع غذاهاي سنتي رتبه نخست استاني را كسب نمود همچنين در اين جشنواره گروه موسيقي ساز بومي و محلي دهستان چاهك از توابع بخش مركزي با اجراي ساز محلي زيباي خود حال وهواي خاصي به جشنواره بخشيد وتوجه شركت كنندگان را به خود جلب نمود و در ارزيابي صورت گرفته نيز اين ساز محلي به عنوان گروه موسيقي برتر استان كه در جشنواره شركت داشتند معرفي گرديد و قرار شد به عنوان گروه موسيقي ثابت ساير جشنواره هاي استان از آنان دعوت به عمل آيد.

ايشان همچنين افزود در اين جشنواره شهرستان خاتم بسيار خوب درخشيد و تيم بخش مروست نيز مقام دوم استاني را كسب نمود .

 در  پايان اين مراسم با اهداء لوح سپاسي توسط مدير كل دفتر امور روستايي و شوراها از تيم هاي شركت كننده تجليل شد .