شناسه : 1335617

بخشدار مركزي خاتم


با تصويب طرح هادي روستاي احمد آباد مشكل زمين مسكوني اهالي مرتفع گرديد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم " جواد مير بهبودي بخشدار مركزي خاتم "اعلام داشت با تصويب طرح هادي احمد آباد مشكل زمين مسكوني اهالي  مرتفع گرديد

ايشان خاطر نشان نمودند پس از انجام مطالعات ميداني و بررسي موانع و مشكلات طرح ،طي برگزاري چندين جلسه كارشناسي با حضور مسئولين شهرداري ، بنياد مسكن و شوراي شهر درخصوص  قسمتي از محدوده روستا كه تا به حال در حريم شهر واقع شده بود و اهالي اين محدوده در اخذ پروانه ساخت و هرگونه ساخت و سازي با مشكل مواجه بودند توافق گرديد محدوده مورد نظر در طرح هادي روستا لحاظ گردد  و نهايتاً با برگزاري جلسات كميته فني در محل بيناد مسكن انقلاب اسلامي استان طرح هادي اين  روستا به تصويب رسيد 


آدرس کوتاه :