با 99/2درصدجمعيت باسواد شهرستان خاتم آماده برگزاري جشن با سوادي است

با 99/2درصدجمعيت باسواد شهرستان خاتم آماده برگزاري جشن با سوادي است


فرماندار خاتم اعلام كرد:

وي با اشاره به نامه شماره 25/2/117 مورخ 90/2/21 مدير نهضت سواد آموزي يزد اعلام داشت : باتوجه به آماري كه در اين نامه درج شده خاتم بالاترين رشد با سوادي را دراستان داشته و بحول قوه الهي اين رون تا ريشه كن شدن بي سوادي در خاتم ادامه خواهد داشت.

وي با اشاره به آمار ارائه شده از سوي نهضت سواد آموزي استان تصريح كرد بر اساس اين آمار شهرستان خاتم با كسب 2/99 درصد با سوادي ،با سواد ترين شهرستان در بين شهرستانهاي استان در سنين 49_10 مي باشد و بعد از آن شهرستانهاي بافق با آمار  8/98  واردكان 6/98 در رده هاي دوم وسوم مي باشند. 

رئيس ستاد راهبردي  سواد آموزي شهرستان خبر داد: با عنايت خداوند متعال  و تلاش آموزشياران نهضت سواد آمورزي و همكاري ادارات، شهرستان خاتم مفتخر به كسب اين رتبه در استان شده است كه عليرغم پراكندگي منطقه و داشتن بيش از 90 روستا وآبادي و كمترين امكانات ،به اين مهم دست يافته ايم كه جا دارد از تلاشهاي شبانه روزي آموزشياران ،مسئولين نهضت سواد آموزي و كليه اداراتي كه در جهت تحقق اين مهم   زحماتي را متحمل شده اند تقدير و تشكر نمايم.