شناسه : 344722

با پيگيري و حمايت فرمانداري سرمايه گذاران اسپانيايي با مشاركت شركت سازه گستر بزرگترين كارخانه توليد ساختمان صنعتي را در شهرستان خاتم احداث خواهند نمود .


سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان در جلسه با اين سرمايه گذاران تصريح كرد شهرستان خاتم به لحاظ موقعيت استراتژيك جغرافيايي و واقع شدن بين استانهاي فارس ، كرمان و يزد ، استانهاي جنوبي از جمله كرمان و بندرعباس را به استانهاي مركزي و اصفهان و ... متصل مي نمايد و بدين لحاظ احداث كارخانه توليد ساختمانهاي صنعتي مي تواند سفارشات و نيازهاي استانهاي مذكور را نيز تحت پوشش قرار دهد.

امامي در ادامه افزود با عنايت به پي گيري هاي بعمل آمده مجوز احداث اين كارخانه از سازمان صنايع و معادن اخذ و تاكنون مقدمات تحويل زمين به ميزان 25 هكتار در ناحيه صنعتي هرات و همچنين توافق جهت اخذ آب لازم از شركت شهركهاي صنعتي اخذ و زمينه پرداخت تسهيلات مورد نياز فراهم شده و انشاءا... پس از تسطيح زمين و اخذ تسهيلات عمليات اجرايي احداث اين پروژه مهم با اعتبار 60 ميليارد ريال آغاز خواهد شد و پس از بهره برداري بيش از شصت نفر در اين كارخانه مشغول خواهند شد .

فرماندار با اشاره به مشخصات اين ساختمانها اظهار داشت عمر اين ساختمانها صد سال بوده و در برابر زلزله تا 10 ريشتر مقاوم خواهند بود و نمونه اين ساختمانها به صورت شهرك سازي ، آپارتمان و ... در كشور اسپانيا ساخته شده و بسيار رضايت بخش بوده است .

لازم به ذكر است اين ساختمانها پس از سفارش متقاضي به مدت يك هفته ساخته و نصب خواهد شد و با عنايت به ساخت نوع ديوارها نيازي به ساخت و سازهاي داخلي نخواهد داشت .

                                                                                              روابط عمومي فرمانداري خاتم  

 

آدرس کوتاه :