با پيگيري و حمايت فرمانداري سرمايه گذاران اسپانيايي با مشاركت شركت سازه گستر بزرگترين كارخانه توليد ساختمان صنعتي را در شهرستان خاتم احداث خواهند نمود .

با پيگيري و حمايت فرمانداري سرمايه گذاران اسپانيايي با مشاركت شركت سازه گستر بزرگترين كارخانه توليد ساختمان صنعتي را در شهرستان خاتم احداث خواهند نمود .امامي در ادامه افزود با عنايت به پي گيري هاي بعمل آمده مجوز احداث اين كارخانه از سازمان صنايع و معادن اخذ و تاكنون مقدمات تحويل زمين به ميزان 25 هكتار در ناحيه صنعتي هرات و همچنين توافق جهت اخذ آب لازم از شركت شهركهاي صنعتي اخذ و زمينه پرداخت تسهيلات مورد نياز فراهم شده و انشاءا... پس از تسطيح زمين و اخذ تسهيلات عمليات اجرايي احداث اين پروژه مهم با اعتبار 60 ميليارد ريال آغاز خواهد شد و پس از بهره برداري بيش از شصت نفر در اين كارخانه مشغول خواهند شد .

فرماندار با اشاره به مشخصات اين ساختمانها اظهار داشت عمر اين ساختمانها صد سال بوده و در برابر زلزله تا 10 ريشتر مقاوم خواهند بود و نمونه اين ساختمانها به صورت شهرك سازي ، آپارتمان و ... در كشور اسپانيا ساخته شده و بسيار رضايت بخش بوده است .

لازم به ذكر است اين ساختمانها پس از سفارش متقاضي به مدت يك هفته ساخته و نصب خواهد شد و با عنايت به ساخت نوع ديوارها نيازي به ساخت و سازهاي داخلي نخواهد داشت .

                                                                                              روابط عمومي فرمانداري خاتم