شناسه : 24327531

با میزبانی کمیته‌ی کودک و نوجوان ستاد دهه‌ی فجر شهرستان هرات برگزار شد: اولین جشنواره‌ لباس‌های بومی محلی استان‌های مختلف کشور


به میزبانی کمیته‌ی کودک و نوجوان ستاد دهه‌ی فجر انقلاب اسلامی شهرستان هرات، اولین جشنواره‌ی‌ لباس‌های بومی محلی استان‌های مختلف کشور، برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد، 21 بهمن‌ماه، اولین جشنواره‌ی لباس‌های بومی محلی استان‌های مختلف کشور با همکاری چند کمیته‌ی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان هرات و با میزبانی کمیته‌ی کودک و نوجوان این ستاد در شهرستان  برگزار شد. این جشنواره با حضور بخش‌دار مرکزی و مسوولان شهرستان هرات و کارشناسان فرهنگی و هنری کانون استان یزد در زمین چمن اداره تربیت بدنی با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان شهرستان با فرهنگ و آداب و رسوم اقلیم خود و استان‌های مختلف برگزار شد. در این برنامه جواد میربهبودی بخشدار مرکزی با تاکید بر پاسداری از فرهنگ بومی و آداب و رسوم محلی، گفت: مرکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با فعالیت‌های متنوع و مؤثر توانسته‌ است، بخشی از برنامه‌های فرهنگی هنری شهرستان را پوشش دهد. در بخشی از این برنامه، اعضای مرکز فرهنگی هنری شهرستان هرات، سرود محلی "این‌جا شهر خاتم است" را اجرا کردند. اجرای بازی‌های محلی و اجرای موسیقی‌ با سازهای محلی و دهل از برنامه‌های این جشنواره‌ی بومی محلی بود.

به میزبانی کمیته‌ی کودک و نوجوان ستاد دهه‌ی فجر انقلاب اسلامی شهرستان هرات، اولین جشنواره‌ی‌ لباس‌های بومی محلی استان‌های مختلف کشور، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد، 21 بهمن‌ماه، اولین جشنواره‌ی لباس‌های بومی محلی استان‌های مختلف کشور با همکاری چند کمیته‌ی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان هرات و با میزبانی کمیته‌ی کودک و نوجوان این ستاد در شهرستان  برگزار شد.
این جشنواره با حضور بخش‌دار مرکزی و مسوولان شهرستان هرات و کارشناسان فرهنگی و هنری کانون استان یزد در زمین چمن اداره تربیت بدنی با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان شهرستان با فرهنگ و آداب و رسوم اقلیم خود و استان‌های مختلف برگزار شد.
در این برنامه جواد میربهبودی بخشدار مرکزی با تاکید بر پاسداری از فرهنگ بومی و آداب و رسوم محلی، گفت: مرکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با فعالیت‌های متنوع و مؤثر توانسته‌ است، بخشی از برنامه‌های فرهنگی هنری شهرستان را پوشش دهد.
در بخشی از این برنامه، اعضای مرکز فرهنگی هنری شهرستان هرات، سرود محلی "این‌جا شهر خاتم است" را اجرا کردند. اجرای بازی‌های محلی و اجرای موسیقی‌ با سازهای محلی و دهل از برنامه‌های این جشنواره‌ی بومی محلی بود.آدرس کوتاه :