با عنايت به بارندگي هاي بسيار خوب در چندروز گذشته طبيعت شهرستان خاتم بسيار ديدني می شود

با عنايت به بارندگي هاي بسيار خوب در چندروز گذشته طبيعت شهرستان خاتم بسيار ديدني می شود


طبيعت شهرستان خاتم در بهار ديدني است

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم ، شهرستان خاتم كه از جنگلهاي باغ شادي باغ معدن و منطقه كر كرخنگان ، كه حاوي درختاني چون بنه ، كهكم ، ارژن و ...  از جنگل هاي كم نظير زاگرس است . چشمه سارهاي فراوان شكوهي خاص به منطقه مي بخشد . وجود حيات وحش در منطقه همچون كبك ، تيهو ، آهوبره و... بر شكوه اين زيبايي مي افزايد . ايجاد پايگاه اطفاي حريق و تجهيز آن ، احداث سكوي استراحتي ،احداث سرويس بهداشتي  ، اجراي طرح مديريت منابع جنگلي در سطح 63 هزار هكتار و .. از اقدامات انجام شده است   و قسمت هاي وسيعي كه از قيچ و غيره پوشيده شده است در بهار  بسيار ديدني است علاوه بر آن در اين بيابانها گلهايي چون شقايق و ... نيز مي رويد كه چشم اندازي ديدني را به نمايش مي گذارد  .

چنار كر كرخنگان  از كهنسال ترين درختان شهرستان خاتم بوده و در روستاي كرخنگان در 75 كيلومتري مركز شهرستان قرار دارد . از لحاظ زيست محيطي اهميت خاصي دارد . فضاي با طراوت در اطراف اين درخت وسايه بزرگ و دلنشين اين درخت باعث گرديده است تا اين مكان به مكاني تفريحي براي اهالي شهرستان و شهرستان هاي مجاور تبديل شود وجود چند چشمه در اين منطقه به اين زيبايي   مي افزايد