شناسه : 346952
فرماندار خاتم ؛

با صدور بيانيه اي ، مردم شهید پرور این شهرستان را به حضور پر شور و حداكثري در انتخابات 24 خرداد دعوت کرد.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم ، "محمد علی شاه حسینی "فرماندار و رئيس هيئت اجرايي انتخابات شهرستان   در این بیانیه با دعوت از اقشار مختلف مردم شریف و ولایتمدار ایران اسلامی و بویژه مردم شهرستان خاتم   جهت حضور و مشارکت پرشور در تحقق حماسه سیاسی انتخابات خطاب به مردم شريف این شهرستان اظهار داشت: اين انتخابات در شرايطي برگزار مي شود كه دنيا يك بار ديگر خلق حماسه اي عظيم را در اين سرزمين به نظاره نشسته است و مردم هوشيار ايران اسلامي صحنه گردانان اصلي اين رويداد تاريخي خواهندبود. وی در ادامه این بیانیه آورده است: حضور پرشور و حداكثري مردم بزرگ ایران در ورود به صحنه انتخابات ضمن ايجاد وحدت و همبستگي ملي باعث ايجاد يأس و نااميدي دشمنان در پيشبرد اهداف خصمانه خود عليه اين انقلاب و نظام خواهند شد. . فرماندارخاتم ادامه داد : مردم با بصیرت و ولايتمدارشهرستان خاتم   با شركت گسترده در پاي صندوق هاي اخذ راي به وظيفه ديني و اجتماعي خود عمل نموده و در خلق اين حماسه سياسي سهم بزرگی خواهند داشت .  
فرماندار خاتم ؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم ، "محمد علی شاه حسینی "فرماندار و رئيس هيئت اجرايي انتخابات شهرستان  در این بیانیه با دعوت از اقشار مختلف مردم شریف و ولایتمدار ایران اسلامی و بویژه مردم شهرستان خاتم  جهت حضور و مشارکت پرشور در تحقق حماسه سیاسی انتخابات خطاب به مردم شريف این شهرستان اظهار داشت: اين انتخابات در شرايطي برگزار مي شود كه دنيا يك بار ديگر خلق حماسه اي عظيم را در اين سرزمين به نظاره نشسته است و مردم هوشيار ايران اسلامي صحنه گردانان اصلي اين رويداد تاريخي خواهندبود.

وی در ادامه این بیانیه آورده است: حضور پرشور و حداكثري مردم بزرگ ایران در ورود به صحنه انتخابات ضمن ايجاد وحدت و همبستگي ملي باعث ايجاد يأس و نااميدي دشمنان در پيشبرد اهداف خصمانه خود عليه اين انقلاب و نظام خواهند شد. .

فرماندارخاتم ادامه داد : مردم با بصیرت و ولايتمدارشهرستان خاتم  با شركت گسترده در پاي صندوق هاي اخذ راي به وظيفه ديني و اجتماعي خود عمل نموده و در خلق اين حماسه سياسي سهم بزرگی خواهند داشت .

 

آدرس کوتاه :