با رويكار آمدن جمهوري اسلامي ايران تمامي نقشه هاي شوم دشمنان در خاورميانه نقش براب شد

با رويكار آمدن جمهوري اسلامي ايران تمامي نقشه هاي شوم دشمنان در خاورميانه نقش براب شد


فرماندار خاتم:

 سيد ناصر امامي در جلسه برنامه ريزي بزرگداشت ارتحال امام راحل (ره)  تصريح كرد: رهبري امام خميني (ره) از سال 42 آغاز و با رهبري و هدايت اين مرد بزرگ زمينه پيدايش انقلاب فراهم و اعتراضات گسترده مردم به ظلم و ستم طاغوتيان آغاز شد و در سال 57 منجر به پيروزي انقلاب اسلامي ايران گرديد .

امامي با اشاره به شخصيت حضرت امام خميني (ره) اظهار داشت شخصيت حضرت امام بسيار بزرگ بوده و علاوه بر جنبه هاي سياسي جنبه هاي عرفاني و معنوي شخصيت ايشان نيز بايد براي مردم بازگو شود.

در ادامه كليه اعضاء نظرات و پيشنهادات خود را ارائه و پس از بحث و بررسي تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد

 

 

 

-         الف: مصوبات مربوط به اعزام زائرين :

1-      مقرر شد ناحيه مقاومت بسيج سپاه نسبت به ثبت نام و اعزام 240 نفر از زائران مرقد مطهر امام برنامه ريزي لازم معمول نمايد .

2-      مقرر شد اداره راه و ترابري به عنوان مسئول كميته حمل و نقل نسبت به فراهم نمودن 6 دستگاه اتوبوس اقدام لازم معمول نمايد .

3-      مقرر گرديد فرماندهي انتظامي به عنوان كميته امنيتي ، انتظامي در خصوص اعزام و امنيت مسير با ناحيه مقاومت بسيج همكاري لازم معمول نمايد .

4-       مقرر شد شبكه بهداشت و درمان به عنوان كميته امداد و درمان نسبت به اعزام يكدستگاه آمبولانس همراه با امكانات كامل پزشكي به همراه كاروان اقدام لازم معمول نمايد .

5-       مقرر شد جهاد كشاورزي به عنوان مسئول كميته پشتيباني با هماهنگي ناحيه مقاومت بسيج نسبت به تهيه شام برگشت كاروان و... اقدام لازم معمول نمايد .

6-       مقرر شد ناحيه مقاومت بسيج براي هر كدام از اتوبوسها يك نفر مأمور انتظامات قرار دهد .

7-       مقرر شد از هريك از زائران مبلغ پنجاه هزار ريال جهت كمك هزينه هاي مربوطه دريافت گردد.

8-       مقرر شد اداره فرهنگ و ارشاد نسبت به تهيه پلاكارد نويسي اتوبوسها اقدام نموده و پس از آماده شدن تحويل ناحيه مقاومت بسيج نمايد .

9- مقررشد شهرداري يكدستگاه وانت يخچال دار جهت حمل مواد غذايي كاروان در اختيار سپاه قرار دهد .

10-مقرر شد مجامع امور صنفي هرات مبلغ 5000000 ريال جهت هزينه هاي جانبي كاروان مساعدت نمايد .

11-مقرر شد اداره اوقاف ضمن بررسي به ميزان مساعدت به كاروان مهريز به كاروان شهرستان خاتم نيز مساعدت نمايد . در غير اينصورت نياز به مساعدت آن اداره نخواهد بود .

            ب: برنامه هايي كه در شهرستان اجرا خواهد شد .

1-      مقرر گرديد كانون بسيج هنرمندان و آموزش و پرورش نسبت به اجراي مسابقه در بين مدارس ، هنرمندان و... اقدام لازم معمول نمايد .

2-       مقرر گرديد سازمان تبليغات اسلامي با هماهنگي و همكاري ناحيه مقاومت بسيج سپاه نسبت به برگزاري مراسم ارتحال امام (ره) در محل مسجد جامع در تاريخ 14/03/90 اقدام نمايد .

3-       مقرر شد كليه ادارات نسبت به فضا سازي و قرار دادن جلسه در جلو اداره و گذاشتن عكس امام در آن اداره اقدام نمايند .

4-       مقرر شد شهرداري هرات به عنوان مسئول كميته فضا سازي شهري با همكاري اداره ارشاد نسبت به نصب پارچه و پلاكارد در سطح شهر اقدام نمايد .

5-       مقرر شد آموزشكده كشاورزي امين و دانشگاه آزاد نسبت به مشاركت دانشجويان در مراسم مورخ 14/02/90 اقدام نمايند .

6-       مقررشد اداره ارشاد نسبت به اجراي تئاتر و خوشنويسي به مناسبت ارتحال امام اقدام نمايد .

7-       مقرر شد كميته امداد نسبت به پذيرايي مراسم روز چهاردهم در محل مسجد جامع اقدام لازم معمول نمايد .

8-       مقرر گرديد سازمان تبليغات اسلامي نسبت به دعوت از سخنران مراسم چهاردهم اقدام نمايد .

9-       مقرر شد مجامع امور صنفي نسبت به نصب پلاكارد در جلو مغازه ها و فروشگاهها اقدام لازم معمول نمايد .

10- مقر ر شد بخشداري مروست ضمن تشكيل جلسه برنامه ريزي لازم جهت بزرگداشت سالگرد ارتحال امام در بخش مذكور معمول  و يك نسخه از صورتجلسه مذكور را به فرمانداري ارسال نمايد .

  11- مقرر شد كليه مسئولين شهرستان در مراسم روز 14 خرداد حضوري پررنگ داشته باشند .

12- مقرر گرديد روحانيون در سخنراني هاي خود نسبت به تبيين انديشه هاي امام (ره) اقدام نمايند .