شناسه : 351452
فرماندار خاتم:

با رويكار آمدن جمهوري اسلامي ايران تمامي نقشه هاي شوم دشمنان در خاورميانه نقش براب شد


فرماندار خاتم گفت: با روي كار آمدن جمهوري اسلامي ايران كليه معادلات وبرنامه ريزي هاي غرب درخاورميانه به هم خورده ونقشه هاي شوم واستعماري درمنطقه به ياس تبديل شد.
فرماندار خاتم:

 سيد ناصر امامي در جلسه برنامه ريزي بزرگداشت ارتحال امام راحل (ره)  تصريح كرد: رهبري امام خميني (ره) از سال 42 آغاز و با رهبري و هدايت اين مرد بزرگ زمينه پيدايش انقلاب فراهم و اعتراضات گسترده مردم به ظلم و ستم طاغوتيان آغاز شد و در سال 57 منجر به پيروزي انقلاب اسلامي ايران گرديد .

امامي با اشاره به شخصيت حضرت امام خميني (ره) اظهار داشت شخصيت حضرت امام بسيار بزرگ بوده و علاوه بر جنبه هاي سياسي جنبه هاي عرفاني و معنوي شخصيت ايشان نيز بايد براي مردم بازگو شود.

در ادامه كليه اعضاء نظرات و پيشنهادات خود را ارائه و پس از بحث و بررسي تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد

 

 

 

-         الف: مصوبات مربوط به اعزام زائرين :

1-      مقرر شد ناحيه مقاومت بسيج سپاه نسبت به ثبت نام و اعزام 240 نفر از زائران مرقد مطهر امام برنامه ريزي لازم معمول نمايد .

2-      مقرر شد اداره راه و ترابري به عنوان مسئول كميته حمل و نقل نسبت به فراهم نمودن 6 دستگاه اتوبوس اقدام لازم معمول نمايد .

3-      مقرر گرديد فرماندهي انتظامي به عنوان كميته امنيتي ، انتظامي در خصوص اعزام و امنيت مسير با ناحيه مقاومت بسيج همكاري لازم معمول نمايد .

4-       مقرر شد شبكه بهداشت و درمان به عنوان كميته امداد و درمان نسبت به اعزام يكدستگاه آمبولانس همراه با امكانات كامل پزشكي به همراه كاروان اقدام لازم معمول نمايد .

5-       مقرر شد جهاد كشاورزي به عنوان مسئول كميته پشتيباني با هماهنگي ناحيه مقاومت بسيج نسبت به تهيه شام برگشت كاروان و... اقدام لازم معمول نمايد .

6-       مقرر شد ناحيه مقاومت بسيج براي هر كدام از اتوبوسها يك نفر مأمور انتظامات قرار دهد .

7-       مقرر شد از هريك از زائران مبلغ پنجاه هزار ريال جهت كمك هزينه هاي مربوطه دريافت گردد.

8-       مقرر شد اداره فرهنگ و ارشاد نسبت به تهيه پلاكارد نويسي اتوبوسها اقدام نموده و پس از آماده شدن تحويل ناحيه مقاومت بسيج نمايد .

9- مقررشد شهرداري يكدستگاه وانت يخچال دار جهت حمل مواد غذايي كاروان در اختيار سپاه قرار دهد .

10-مقرر شد مجامع امور صنفي هرات مبلغ 5000000 ريال جهت هزينه هاي جانبي كاروان مساعدت نمايد .

11-مقرر شد اداره اوقاف ضمن بررسي به ميزان مساعدت به كاروان مهريز به كاروان شهرستان خاتم نيز مساعدت نمايد . در غير اينصورت نياز به مساعدت آن اداره نخواهد بود .

            ب: برنامه هايي كه در شهرستان اجرا خواهد شد .

1-      مقرر گرديد كانون بسيج هنرمندان و آموزش و پرورش نسبت به اجراي مسابقه در بين مدارس ، هنرمندان و... اقدام لازم معمول نمايد .

2-       مقرر گرديد سازمان تبليغات اسلامي با هماهنگي و همكاري ناحيه مقاومت بسيج سپاه نسبت به برگزاري مراسم ارتحال امام (ره) در محل مسجد جامع در تاريخ 14/03/90 اقدام نمايد .

3-       مقرر شد كليه ادارات نسبت به فضا سازي و قرار دادن جلسه در جلو اداره و گذاشتن عكس امام در آن اداره اقدام نمايند .

4-       مقرر شد شهرداري هرات به عنوان مسئول كميته فضا سازي شهري با همكاري اداره ارشاد نسبت به نصب پارچه و پلاكارد در سطح شهر اقدام نمايد .

5-       مقرر شد آموزشكده كشاورزي امين و دانشگاه آزاد نسبت به مشاركت دانشجويان در مراسم مورخ 14/02/90 اقدام نمايند .

6-       مقررشد اداره ارشاد نسبت به اجراي تئاتر و خوشنويسي به مناسبت ارتحال امام اقدام نمايد .

7-       مقرر شد كميته امداد نسبت به پذيرايي مراسم روز چهاردهم در محل مسجد جامع اقدام لازم معمول نمايد .

8-       مقرر گرديد سازمان تبليغات اسلامي نسبت به دعوت از سخنران مراسم چهاردهم اقدام نمايد .

9-       مقرر شد مجامع امور صنفي نسبت به نصب پلاكارد در جلو مغازه ها و فروشگاهها اقدام لازم معمول نمايد .

10- مقر ر شد بخشداري مروست ضمن تشكيل جلسه برنامه ريزي لازم جهت بزرگداشت سالگرد ارتحال امام در بخش مذكور معمول  و يك نسخه از صورتجلسه مذكور را به فرمانداري ارسال نمايد .

  11- مقرر شد كليه مسئولين شهرستان در مراسم روز 14 خرداد حضوري پررنگ داشته باشند .

12- مقرر گرديد روحانيون در سخنراني هاي خود نسبت به تبيين انديشه هاي امام (ره) اقدام نمايند .

 

 

آدرس کوتاه :