شناسه : 1197322

با حضور معاون وزير راه و شهرسازي:


باند دوم مروست – علي آباد افتتاح شد

باند دوم مروست- علي آباد چهل گزي به طول 43 كيلومتر ، با حضور معاون وزير راه و شهرسازي ، مدير كل راه و شهرسازي استان يزد و جمعي از مسئولين استان و شهرستان خاتم افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم " باند دوم مروست- علی آباد چهل گزی به طول ۴۳ کیلومتر ، با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی ، مدیر کل راه و شهرسازی استان یزد و جمعی از مسئولین استان و شهرستان خاتم افتتاح شد.

  


آدرس کوتاه :