شناسه : 29504896

با حضور معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، انتصاب محمد محمودی بعنوان معاون فرماندار خاتم


با حضور دکتر محمد علی طالبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، فرماندار خاتم و اعضای شورای اداری شهرستان خاتم محمد محمودی طی حکمی از طرف سید محمد میرمحمدی استاندار محترم یزد بعنوان معاون فرماندار خاتم منصوب شد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم در این حکم آمده است؛ بنا به پیشنهاد فرماندار محترم خاتم و به موجب این حکم به سمت معاون فرمانداری خاتم منصوب می شوید، شایسته است نسبت به انجام وظایف و امور محوله مطابق قوانین و مقررات موضوعه اقدام نمائید؛ امید است با توکل به خداوند متعال و استعانت از حضرت ولی عصر(عج) در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و سیاست ها و برنامه های دولت تدبیر و امید موفق و موید باشید.

با حضور دکتر محمد علی طالبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، فرماندار خاتم و اعضای شورای اداری شهرستان خاتم محمد محمودی طی حکمی از طرف سید محمد میرمحمدی استاندار محترم یزد بعنوان معاون فرماندار خاتم منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم در این حکم آمده است؛ بنا به پیشنهاد فرماندار محترم خاتم و به موجب این حکم به سمت معاون فرمانداری خاتم منصوب می شوید، شایسته است نسبت به انجام وظایف و امور محوله مطابق قوانین و مقررات موضوعه اقدام نمائید؛ امید است با توکل به خداوند متعال و استعانت از حضرت ولی عصر(عج) در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و سیاست ها و برنامه های دولت تدبیر و امید موفق و موید باشید.


آدرس کوتاه :