شناسه : 15240455

با حضور معاون سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مسائل و مشکلات شهرداری های هرات و مروست مورد بحث و بررسی قرار گرفت


امامی امین، معاون پشتیبانی و توسعه منابع سازمان شهرداری ها و دهیاری های کل کشور که به شهرستان خاتم سفر کرده بود در جلسه ای با حضور شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهرهای هرات و مروست به بررسی مسائل و مشکلات این دو شهرداری پرداخت. وی همچنین از برخی پروژه های شهری در هرات و مروست بازدید و در خصوص تامین ماشین آلات مورد نیاز این دو شهرداری و تامین اعتبار مورد نیاز روکش آسفالت معابر شهرداری قول مساعد داد. لازم به ذکر است خادمی، مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم ایشان را در این سفر یک روزه همراهی می نمودند.

امامی امین، معاون پشتیبانی و توسعه منابع سازمان شهرداری ها و دهیاری های کل کشور که به شهرستان خاتم سفر کرده بود در جلسه ای با حضور شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهرهای هرات و مروست به بررسی مسائل و مشکلات این دو شهرداری پرداخت.

وی همچنین از برخی پروژه های شهری در هرات و مروست بازدید و در خصوص تامین ماشین آلات مورد نیاز این دو شهرداری و تامین اعتبار مورد نیاز روکش آسفالت معابر شهرداری قول مساعد داد.

لازم به ذکر است خادمی، مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم ایشان را در این سفر یک روزه همراهی می نمودند.آدرس کوتاه :