شناسه : 335022

با حضور فرماندار و مسئولين شهرستان خاتم مراسم گراميداشت سالروز شكست نظامي آمريكا در صحراي طبس در مدرسه راهنمايي دخترانه امام جعفر صادق (ع) برگزار گرديد .


در اين مراسم ابتدا سيد ناصر امامي فرماندار خاتم تصريح كرد بعد از پيروزي انقلاب آمريكاي جنايتكار كه جايگاه خود را در كشور از دست داده بود سفارت خود را به عنوان پايگاهي براي طراحي واجراي نقشه هاي شوم عليه جمهوري اسلامي ايران تبديل نمود اما دانشجويان مسلمان و پيرو خط امام با تسخير و اشغال سفارت و بازداشت ديپلماتهايآن رژيم تمامي نقشه هاي آنها عليه انقلاب را نقش برآب نمودند و لذا آمريكا به بهانه آزادي نيروهاي خود با تعدادي هواپيما و هلكوپتر مجهز و مدرن وارد كشور شده و تا صحراي طبس پيش آمدند كه با مدد الهي با طوفان شن مواجه و خسارت زيادي را متحمل و مجبور به فرار شدند و بعد از فرار آنها بني صدر خائن دستور انهدام تمامي تجهيزات و هواپيماهاي به جاي مانده را داد كه در جريان اين بمباران شهيد منتظر قائم فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يزد به درجه رفيع شهادت رسيدند. لذا شما دانش آموزان بايد بدانيد كه دست امداد الهي هميشه ياريگر رزمندگان اسلام بوده است و طي 8 سال دفاع مقدس و با وجود اينكه تعدادزيادي از كشورهاي غربي در جنگ عليه ايران عراق را حمايت مي كردند ايران اسلامي با افتخار قله هاي پيروزي را كسب نموده و موجبات حيرت جهانيان را بر انگيخت . و امروز نيز در تمامي عرصه ها و در دنيا حرف اول را مي زند و عليرغم تحريمها و ... با افتخارراه خود ا ادامه مي دهد . لازم به ذكر است در ابتداي اين مراسم زنگ امداد الهي نيز نواخته شد .   روابط عمومي فرمانداري خاتم

در اين مراسم ابتدا سيد ناصر امامي فرماندار خاتم تصريح كرد بعد از پيروزي انقلاب آمريكاي جنايتكار كه جايگاه خود را در كشور از دست داده بود سفارت خود را به عنوان پايگاهي براي طراحي واجراي نقشه هاي شوم عليه جمهوري اسلامي ايران تبديل نمود اما دانشجويان مسلمان و پيرو خط امام با تسخير و اشغال سفارت و بازداشت ديپلماتهايآن رژيم تمامي نقشه هاي آنها عليه انقلاب را نقش برآب نمودند و لذا آمريكا به بهانه آزادي نيروهاي خود با تعدادي هواپيما و هلكوپتر مجهز و مدرن وارد كشور شده و تا صحراي طبس پيش آمدند كه با مدد الهي با طوفان شن مواجه و خسارت زيادي را متحمل و مجبور به فرار شدند و بعد از فرار آنها بني صدر خائن دستور انهدام تمامي تجهيزات و هواپيماهاي به جاي مانده را داد كه در جريان اين بمباران شهيد منتظر قائم فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يزد به درجه رفيع شهادت رسيدند.

لذا شما دانش آموزان بايد بدانيد كه دست امداد الهي هميشه ياريگر رزمندگان اسلام بوده است و طي 8 سال دفاع مقدس و با وجود اينكه تعدادزيادي از كشورهاي غربي در جنگ عليه ايران عراق را حمايت مي كردند ايران اسلامي با افتخار قله هاي پيروزي را كسب نموده و موجبات حيرت جهانيان را بر انگيخت .

و امروز نيز در تمامي عرصه ها و در دنيا حرف اول را مي زند و عليرغم تحريمها و ... با افتخارراه خود ا ادامه مي دهد .

لازم به ذكر است در ابتداي اين مراسم زنگ امداد الهي نيز نواخته شد .

 

روابط عمومي فرمانداري خاتم
آدرس کوتاه :