شناسه : 346502
دومین نمایشگاه شهاب آسمانی درشهرستان خاتم افتتاح شد

با حضور فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان دومین نمایشگاه شهاب آسمانی درخاتم افتتاح شد.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم   ، این نمایشگاه شامل آثاری بسیار ارزشمند از هنرمند متعهد استان سید حسین پور رضوی بصورت خوشنویسی ریز بر روی سنگ ، برگ و پوست درختان می باشد. این نمایشگاه به مدت یک هفته در محل ساختمان   انجمن خوشنویسان   خاتم با همکاری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و انجمن خوشنویسان صبح و عصر برای بازدید عموم دایر می باشد.  
دومین نمایشگاه شهاب آسمانی درشهرستان خاتم افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم  ، این نمایشگاه شامل آثاری بسیار ارزشمند از هنرمند متعهد استان سید حسین پور رضوی بصورت خوشنویسی ریز بر روی سنگ ، برگ و پوست درختان می باشد.


این نمایشگاه به مدت یک هفته در محل ساختمان  انجمن خوشنویسان  خاتم
با همکاری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و انجمن خوشنویسان صبح و عصر برای بازدید عموم دایر می باشد.

 

آدرس کوتاه :