شناسه : 343882

با حضور فرماندار و جمعي از مسئولين شهرستان ليك فوتبال شهرستان راه اندازي شد.


سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان  در اين مراسم تصريح كرد ورزش يكي از موضوعاتي است كه اينجانب از ابتداي مسئوليت در جهت توسعه آن توجه داشته ام و بحمدا... طي دو سال گذشته فعاليتهاي خوبي در زمينه هاي عمراني و همچنين راه اندازي رشته هاي مختلف ورزشي و تشكيل هياتهاي ورزشي انجام شده است افتتاح دو سالن بزرگ ورزشي در شهرهاي هرات و مروست ، پروژه استخر سرپوشيده و ...و همچنين هيئت هاي ورزشي از جمله هيئت كوهنوردي ،  واليبال و .. از جمله اين  اقدامات بوده است و اخيرا  در جلسه معارفه مسئول اداره تربيت بدني از ايشان خواستار راه اندازي ليگ فوتبال شدم كه الحمد ا... امروز شاهد راه اندازي اين ليگ مي باشيم و انشاا... تمامي امكانات از جمله  ميدان چمن شهرهاي هرات و مروست و ... در اختيار اين ليگ مي باشد و اميدوارم با پشتكار و استعدادي كه در اين جوانان مي بينم شاهد كسب رتبه هاي خوب در سطح استان باشيم . امامي در ادامه به كسب رتبه هاي ورزشي شهرستان اشاره و افزود بحمدا.. طي دو سال گذشته ورزشكاران اين شهرستان در رشته هاي مختلف ورزشي از جمله ورزشهاي رزمي ، كوهنوردي و ... داراي رتبه هاي ممتاز وبرتر كشوري ، بين المللي و استاني شده اند و اميد است با اراده و پشت كاري كه در اين جوانان مي بينم شاهد كسب رتبه هاي خوب در آينده باشيم . لازم به ذكر است قائم محمدي مشاور استاندار و رئيس روابط عمومي استانداري و جمعي از اصحاب رسانه استان نيز به صورت سرزده به عنوان مهمانان ويژه در اين مراسم شركت نمودند. روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم گزارش تصويري حضور فرماندار و خبرنگاران در افتتاحيه مسابقات ليگ فوتبال هرات

سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان  در اين مراسم تصريح كرد ورزش يكي از موضوعاتي است كه اينجانب از ابتداي مسئوليت در جهت توسعه آن توجه داشته ام و بحمدا... طي دو سال گذشته فعاليتهاي خوبي در زمينه هاي عمراني و همچنين راه اندازي رشته هاي مختلف ورزشي و تشكيل هياتهاي ورزشي انجام شده است افتتاح دو سالن بزرگ ورزشي در شهرهاي هرات و مروست ، پروژه استخر سرپوشيده و ...و همچنين هيئت هاي ورزشي از جمله هيئت كوهنوردي ،  واليبال و .. از جمله اين  اقدامات بوده است و اخيرا  در جلسه معارفه مسئول اداره تربيت بدني از ايشان خواستار راه اندازي ليگ فوتبال شدم كه الحمد ا... امروز شاهد راه اندازي اين ليگ مي باشيم و انشاا... تمامي امكانات از جمله  ميدان چمن شهرهاي هرات و مروست و ... در اختيار اين ليگ مي باشد و اميدوارم با پشتكار و استعدادي كه در اين جوانان مي بينم شاهد كسب رتبه هاي خوب در سطح استان باشيم .

امامي در ادامه به كسب رتبه هاي ورزشي شهرستان اشاره و افزود بحمدا.. طي دو سال گذشته ورزشكاران اين شهرستان در رشته هاي مختلف ورزشي از جمله ورزشهاي رزمي ، كوهنوردي و ... داراي رتبه هاي ممتاز وبرتر كشوري ، بين المللي و استاني شده اند و اميد است با اراده و پشت كاري كه در اين جوانان مي بينم شاهد كسب رتبه هاي خوب در آينده باشيم .

لازم به ذكر است قائم محمدي مشاور استاندار و رئيس روابط عمومي استانداري و جمعي از اصحاب رسانه استان نيز به صورت سرزده به عنوان مهمانان ويژه در اين مراسم شركت نمودند.

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم

گزارش تصويري حضور فرماندار و خبرنگاران در افتتاحيه مسابقات ليگ فوتبال هرات

آدرس کوتاه :