با حضور فرماندار و جانشين فرماندهي انتظامي استان طي مراسمي در محل فرمانداري خاتم سرهنگ مكي توديع و سرگرد رفيعي به عنوان فرماندهي انتظامي اين شهرستان منصوب شد .

با حضور فرماندار و جانشين فرماندهي انتظامي استان طي مراسمي در محل فرمانداري خاتم سرهنگ مكي توديع و سرگرد رفيعي به عنوان فرماندهي انتظامي اين شهرستان منصوب شد .فرماندار در ادامه افزود شهرستان خاتم به لحاظ موقعيت جغرافيايي  بين استانهاي يزد ، كرمان و فارس واقع شده كه بدليل پراكندگي و وسعت زياد و عبور مسير ترانزيتي شهربابك ، هرات ، هرابرجان مسير ترانزيتي مواد مخدر مي باشد كه الحمدا... با زحمات و تلاش شبانه روزي پرسنل نيروي انتظامي اين مسير براي قاچاقچيان ناامن و هر ساله مقدار زيادي مواد مخدر در اين مسير كشف و ضبط مي گردد .

وي در پايان با اشاره به گوشه اي از خدمات انجام شده طي دو سال گذشته اظهار داشت در دوران تصدي جناب سرهنگ مكي به عنوان فرماندهي انتظامي شهرستان خدمات بسيار خوبي در زمينه برقراري امنيت ، مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر و همچنين اجرايي نمودن پروژه ساختمان فرماندهي انتظامي شهرستان انجام شده و انشاءا... فرماندهي جديد با پشتكار و پيگيري اين موارد را دنبال خواهد كرد.

سرهنگ واحديان جانشين فرماندهي استان نيز در اين جلسه با اشاره به اهميت نظم و امنيت تصريح كرد با تلاش شبانه روزي پرسنل محترم نيروي انتظامي خاتم الحمدا... اين منطقه از امن ترين مناطق استان مي باشد كه بايد در اين زمينه از خدمات سرهنگ مكي و پرسنل انتظامي شهرستان تشكر نمود .

در پايان  با اهداء لوح از خدمات سرهنگ مكي تقدير و تشكر و حكم جناب سرگرد رفيعي تحويل ايشان گرديد.

روابط عمومي فرمانداري خاتم

گزارش تصويري توديع و معارفه فرمانده انتظامي خاتم