شناسه : 338932

با حضور فرماندار ، حجه الاسلام حسيني المدني مشاور سازمان نوسازي كشور ، نمايندگان بنياد بركت ، مدير كل نوسازي مدارس و مدير عامل مجمع خيرين مدرسه ساز ، مدرسه راهنمايي بركت هرات افتتاح شد.


سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان در اين مراسم ضمن عرض خير مقدم تصريح كرد نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران با نهضت مدرسه سازي و نوسازي مدارس امروزه توانسته است در تمامي نقاط و شهرستانها و مناطق دور دست بهترين و مناسبترين مكانهاي آموزشي را براي فرزندان اين انقلاب مهيا نمايد و مدرسه اي كه امروزه به بهره برداري رسيد با همت و مساعدت مؤسسه بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي حضرت امام خميني (ره) با اعتبار سه ميليارد و هشتصد و چهل ميليون تومان در مسافت 834 مترمربع وهزارو سيصد متر مربع محوطه سازي در زميني به مساحت 30670 مترمربع اجرا گرديد و پروژه مذكور از 6 باب كلاس ، 1باب سالن و ...تشكيل گرديده است لذا بنده اين تلاش والاي عزيزان   را در سازمان آموزش و پرورش ، نوسازي مدارس و مجمع خيرين مدرسه ساز ارج نهاده و دست آنها را مي بوسم و انشاءا... با همت اين عزيزان كمبود فضاهاي آموزشي در شهرستان خاتم مرتفع گردد. البته گلايه اي نيز از آموزش و پرورش شهرستان دارم كه متاسفانه به دليل عدم پي گيري انجام شده اين پروژه در زمان مقرر به بهره برداري نرسيد . امامي در ادامه افزود شهرستان خاتم يكي از نقاط مستعد استان محسوب مي شود كه عليرغم محروميتهاي فراوان در زمينه هاي آموزشي و مديريتي – چه در رده هاي سخت افزاري و نرم افزاري- داراي پتانسيل هاي بسيار ارزشمندي در ارتباط با استعدادهاي درخشان دانش آموزي مي باشد كه متأسفانه به دلايل فوق تاكنون به جز تك ستاره هايي كه عمدتاً با تلاش و كوشش خود درخشيده اند شهرستان به جايگاه واقعي خود در حوزه آموزش و پرورش نرسيده است لذا اينجانب از رياست محترم سازمان آموزش و پرورش مي خواهم در زمينه تجهيز فضاهاي آموزشي و تقويت اداره متبوع و رفع مشكلات موجود در شهرستان اقدام نمايد تا انشاءا... شاهد ارتقاء سطح علمي و آموزشي اين منطقه   مستعد و صعود رتبه شهرستان باشيم . فرماندار در پايان ضمن تشكر مجدد از مسئولين بنياد بركت به خاطر ساخت دو مدرسه شش كلاسه در شهرستان از آنان ، مدير كل نوسازي و مجمع خيرين استان خواست با عنايت به كمبود فضاهاي آموزشي انشاءا... حداقل دو پروژه ديگر شامل بيست كلاس درس در بخش هاي مركزي و مروست اجرا نمايند.   روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم گزارش تصويري افتتاحيه مدرسه بركت هرات

سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان در اين مراسم ضمن عرض خير مقدم تصريح كرد نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران با نهضت مدرسه سازي و نوسازي مدارس امروزه توانسته است در تمامي نقاط و شهرستانها و مناطق دور دست بهترين و مناسبترين مكانهاي آموزشي را براي فرزندان اين انقلاب مهيا نمايد و مدرسه اي كه امروزه به بهره برداري رسيد با همت و مساعدت مؤسسه بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي حضرت امام خميني (ره) با اعتبار سه ميليارد و هشتصد و چهل ميليون تومان در مسافت 834 مترمربع وهزارو سيصد متر مربع محوطه سازي در زميني به مساحت 30670 مترمربع اجرا گرديد و پروژه مذكور از 6 باب كلاس ، 1باب سالن و ...تشكيل گرديده است لذا بنده اين تلاش والاي عزيزان  را در سازمان آموزش و پرورش ، نوسازي مدارس و مجمع خيرين مدرسه ساز ارج نهاده و دست آنها را مي بوسم و انشاءا... با همت اين عزيزان كمبود فضاهاي آموزشي در شهرستان خاتم مرتفع گردد. البته گلايه اي نيز از آموزش و پرورش شهرستان دارم كه متاسفانه به دليل عدم پي گيري انجام شده اين پروژه در زمان مقرر به بهره برداري نرسيد .

امامي در ادامه افزود شهرستان خاتم يكي از نقاط مستعد استان محسوب مي شود كه عليرغم محروميتهاي فراوان در زمينه هاي آموزشي و مديريتي – چه در رده هاي سخت افزاري و نرم افزاري- داراي پتانسيل هاي بسيار ارزشمندي در ارتباط با استعدادهاي درخشان دانش آموزي مي باشد كه متأسفانه به دلايل فوق تاكنون به جز تك ستاره هايي كه عمدتاً با تلاش و كوشش خود درخشيده اند شهرستان به جايگاه واقعي خود در حوزه آموزش و پرورش نرسيده است لذا اينجانب از رياست محترم سازمان آموزش و پرورش مي خواهم در زمينه تجهيز فضاهاي آموزشي و تقويت اداره متبوع و رفع مشكلات موجود در شهرستان اقدام نمايد تا انشاءا... شاهد ارتقاء سطح علمي و آموزشي اين منطقه  مستعد و صعود رتبه شهرستان باشيم .

فرماندار در پايان ضمن تشكر مجدد از مسئولين بنياد بركت به خاطر ساخت دو مدرسه شش كلاسه در شهرستان از آنان ، مدير كل نوسازي و مجمع خيرين استان خواست با عنايت به كمبود فضاهاي آموزشي انشاءا... حداقل دو پروژه ديگر شامل بيست كلاس درس در بخش هاي مركزي و مروست اجرا نمايند.

 

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم

آدرس کوتاه :