با حضور فرماندار ، امام جمعه و مسئولين ذيربط همايش تجليل از بانوان برگزيده مديريت مصرف برق در خاتم برگزار شد .

با حضور فرماندار ، امام جمعه و مسئولين ذيربط همايش تجليل از بانوان برگزيده مديريت مصرف برق در خاتم برگزار شد .فرماندار در ادامه ضمن ارائه كليات طرح هدفمند كردن يارانه ها افزود ايران نوزدهمين كشور پرمصرف برق در دنياست و دولت سالانه چهار هزار ميليارد تومان به يارانه برق اختصاص مي دهد و سرانه مصرف در اين مقوله صد برابر مصرف جهاني است و بر اساس بررسي هاي بعمل آمده 70% درصد يارانه پرداخت شده توسط دولت به 30درصد مردم جامعه تعلق مي گيرد كه از مرفهين و سرمايه داران مي باشند و اين يك ظلم مضاعف به اقشار آسيب پذير است و دولت با اجراي اين طرح  يارانه ها را مستقيماً به حساب سرپرست خانوار واريز نموده و خانواده ها خود در هزينه كرد آن مختار خواهند بود.

فرماندار در پايان اظهار داشت شما بانوان برگزيده به عنوان كم مصرفترين خانوارهاي شهرستان در مصرف برق انتخاب شده ايد كه اين كار شما ايثار است و با اين عمل امكان روشنايي و جلوگيري از قطعي برق را به ساير خانوارها داده ايد و اين يك عمل خداپسندانه بوده كه جا دارد از اين تلاش شما تقدير و تشكر نمائيم و قطعاًبايد در اين  خصوص فرهنگ سازي شده و سرانه مصرف برق را به سوي سرانه مصرف جهاني برسانيم و يا از اين حدي كه است كاهش دهيم .

در ادامه اين جلسه حجت الاسلام فاطمي بصير امام جمعه شهرستان نيز ضمن تقدير و تشكر از بانوان برگزيده تصريح كرد آيات و روايات زيادي در زمينه صرفه جويي در دين مبين اسلام داريم كه به قناعت و صرفه جويي اشاره نموده و هرگونه اصراف را عملي ناپسند دانسته و لذا شما بانوان محترم كه در اين زمينه صرف جويي نموده ايد از ثواب و پاداش خداوند بهره مند خواهيد شد ./

لازم به ذكر است در پايان اين مراسم جوايزي به رسم يادبود به بانوان برگزيده كه از طرف اداره برق شهرستان تهيه گرديده بود اهداء گرديد.

گزارش تصويري همايش تجليل از بانوان برگزيده مديريت مصرف برق خاتم

روابط عمومي فرمانداري خاتم