شناسه : 26946812

با حضور دکتر جهانگیری، سمینار یک روزه کارآفرینی در خاتم برگزار شد


سمینار یک روزه کارآفرینی با حضور فرماندار شهرستان خاتم، دکتر جهانگیری کار آفرین برتر و مرد سال صنعت ایران، روساي ادارات عضو كارگروه اشتغال شهرستان، صنعتگران، مدرسين دانشگاه ها و دانشجويان به همت مرکز رشد و فناوری و با حمایت فرمانداری شهرستان در محل کانون آیت ا... خاتمی هرات برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم؛ فرماندار با اشاره به اینکه شهرستان خاتم سرزمین فرصت هاست ولی به نظر می رسد نرخ بهره وری در آن پائین است، افزود: اقداماتی جهت توسعه صنعت و صنعتی کردن کشاورزی در این شهرستان شروع شده که امید داریم در کوتاه مدت و میان مدت به نتیجه برسد. محمد زاده رحمانی افزود: در بخش کشاورزی با همه توانمندی که داریم شاهد رسوب قابل توجه پول و گردش ثروت در شهرستان نیستیم و ارزش افزوده محصولات کشاورزی نیز از دسترس ما خارج می شود. وی خاطرنشان کرد: در فضای کسب و کار نیز اصناف نتواسته اند خودشان را با مردم وفق دهند و خرید مردم اگر به صورت عمده باشد در خارج از شهرستان  صورت می گیرد و این موجب شده تا رسوب پولی در شهرستان نباشد. این مقام مسئول گفت: در بخش گردشگری نیز یک حوزه گردشگری تعریف کرده ایم تا گردشگران بتوانند در شهرهای هرات ، مروست و بوانات اقامت داشته باشند و این باعث شود که گردشگران و توریست ها فقط رهگذر نباشند و اقامت نیز داشته باشند. فرماندار شهرستان خاتم با اشاره به اینکه این شهرستان بالاترین نرخ بیکاری را دارد، اظهار داشت : امید داریم تا با راهکارهایی که از دکتر جهانگیری ارائه می شود باعث توسعه در بخش های صنعت و کشاورزی بشویم. در ادامه این سمینار دکتر علی اصغر جهانگیری نیز با ارائه راهکارهایی در بحث توسعه صنعت کشاورزی استان گفت : باید در شهرستان خاتم کشاورزی سنتی را که دیگر سودآور نیست فراموش کنیم و چشم ها را باید شست و جور دیگر باید دید. وی در این سمینار به ارائه راهکارهایی به جوانان شهرستان در زمینه کارآفرینی در بحث کشاورزی پرداخت. مرد سال صنعت ایران خاطرنشان کرد: در دنیای امروز 70 هزار نوع محصول کشاورزی تولید می شود ولی در کشور ما متأسفانه فقط 300 نوع محصول کشاورزی تولید می شود. 

سمینار یک روزه کارآفرینی با حضور فرماندار شهرستان خاتم، دکتر جهانگیری کار آفرین برتر و مرد سال صنعت ایران، روساي ادارات عضو كارگروه اشتغال شهرستان، صنعتگران، مدرسين دانشگاه ها و دانشجويان به همت مرکز رشد و فناوری و با حمایت فرمانداری شهرستان در محل کانون آیت ا... خاتمی هرات برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم؛ فرماندار با اشاره به اینکه شهرستان خاتم سرزمین فرصت هاست ولی به نظر می رسد نرخ بهره وری در آن پائین است، افزود: اقداماتی جهت توسعه صنعت و صنعتی کردن کشاورزی در این شهرستان شروع شده که امید داریم در کوتاه مدت و میان مدت به نتیجه برسد.

محمد زاده رحمانی افزود: در بخش کشاورزی با همه توانمندی که داریم شاهد رسوب قابل توجه پول و گردش ثروت در شهرستان نیستیم و ارزش افزوده محصولات کشاورزی نیز از دسترس ما خارج می شود.

وی خاطرنشان کرد: در فضای کسب و کار نیز اصناف نتواسته اند خودشان را با مردم وفق دهند و خرید مردم اگر به صورت عمده باشد در خارج از شهرستان صورت می گیرد و این موجب شده تا رسوب پولی در شهرستان نباشد.

این مقام مسئول گفت: در بخش گردشگری نیز یک حوزه گردشگری تعریف کرده ایم تا گردشگران بتوانند در شهرهای هرات ، مروست و بوانات اقامت داشته باشند و این باعث شود که گردشگران و توریست ها فقط رهگذر نباشند و اقامت نیز داشته باشند.

فرماندار شهرستان خاتم با اشاره به اینکه این شهرستان بالاترین نرخ بیکاری را دارد، اظهار داشت : امید داریم تا با راهکارهایی که از دکتر جهانگیری ارائه می شود باعث توسعه در بخش های صنعت و کشاورزی بشویم.

در ادامه این سمینار دکتر علی اصغر جهانگیری نیز با ارائه راهکارهایی در بحث توسعه صنعت کشاورزی استان گفت : باید در شهرستان خاتم کشاورزی سنتی را که دیگر سودآور نیست فراموش کنیم و چشم ها را باید شست و جور دیگر باید دید.

وی در این سمینار به ارائه راهکارهایی به جوانان شهرستان در زمینه کارآفرینی در بحث کشاورزی پرداخت.

مرد سال صنعت ایران خاطرنشان کرد: در دنیای امروز 70 هزار نوع محصول کشاورزی تولید می شود ولی در کشور ما متأسفانه فقط 300 نوع محصول کشاورزی تولید می شود. آدرس کوتاه :