شناسه : 342572

با حضور دشتي معاون سياسي و امنيتي استاندار و تقوائي مدير كل سياسي و انتخابات استانداري جلسه شوراي تامين شهرستان خاتم در محل فرمانداري تشكيل گرديد


در اين جلسه فرماندار خاتم عمده مسائل شهرستان را قاچاق مواد مخدر و قاچاق كالا از مسير ترانزيتي هرات ، شهربابك و ... دانست و تصريح كرد الحمدا... پرسنل نيروي انتظامي در برخورد و كشف مواد مخدر به خوبي عمل نموده و اين شهرستان را براي قاچاقچيان ناامن نموده اند و در ساير زمينه ها نيز در مقايسه با سال گذشته عملكرد بهتري داشته و نتايج آن به خوبي قابل مشاهده و ملموس مي باشد .

امامي در ادامه به احداث ساختمان فرماندهي انتظامي اشاره و افزود  با اتمام اين پروژه مشكل كمبود فضا و .... مرتفع و انشاا... با همت مسئولين استان اين ساختمان به موقع تجهيز گردد .

در ادامه آقاي دشتي معاون سياسي امنيتي از اقدامات بسيار خوب شهرستان در تامين امنيت و برخورد با ساير متخلفين و كاهش جرائم بخصوص در زمينه سرقت تقدير و تشكر نمودند.

                                                                                                                                                                 روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم

آدرس کوتاه :