با حضور دشتي معاون سياسي و امنيتي استاندار و تقوائي مدير كل سياسي و انتخابات استانداري جلسه شوراي تامين شهرستان خاتم در محل فرمانداري تشكيل گرديد

با حضور دشتي معاون سياسي و امنيتي استاندار و تقوائي مدير كل سياسي و انتخابات استانداري جلسه شوراي تامين شهرستان خاتم در محل فرمانداري تشكيل گرديدامامي در ادامه به احداث ساختمان فرماندهي انتظامي اشاره و افزود  با اتمام اين پروژه مشكل كمبود فضا و .... مرتفع و انشاا... با همت مسئولين استان اين ساختمان به موقع تجهيز گردد .

در ادامه آقاي دشتي معاون سياسي امنيتي از اقدامات بسيار خوب شهرستان در تامين امنيت و برخورد با ساير متخلفين و كاهش جرائم بخصوص در زمينه سرقت تقدير و تشكر نمودند.

                                                                                                                                                                 روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم