با حضور امامي فرماندار و صحتي مدير شركت توزيع برق استان مهندس عدل به عنوان رئيس اداره برق خاتم معرفي و از خدمات مهندس رضوي نسب تقدير و تشكر گرديد .

با حضور امامي فرماندار و صحتي مدير شركت توزيع برق استان مهندس عدل به عنوان رئيس اداره برق خاتم معرفي و از خدمات مهندس رضوي نسب تقدير و تشكر گرديد .سيد ناصر امامي فرماندار خاتم در جلسه شوراي اداري كه به مناسبت توديع و معارفه رئيس اداره برق شهرستان تشكيل گرديد تصريح كرد الحمدا... نظام جمهوري اسلامي ايران در زمينه برق رساني خدمات بسيار خوبي را در كشور ، استان و شهرستان محروم خاتم ارائه نموده است اين منطقه در اوايل انقلاب فاقد شبكه سراسري برق بود كه بعد از پيروزي انقلاب از طريق شبكه برق كرمان به برق سراسري متصل و الحمدا... امروز تمامي نقاط شهري ، روستايي و همچنين بيش از 600 حلقه چاه كشاورزي اين منطقه به برق سراسري متصل مي باشد و لذا اين خدمات را بايد ارج نهاده و دست تمامي خدمتگزاران به نظام و مردم را بوسيد .

فرماندار در ادامه افزود همانطوركه مستحضريد مصرف برق در كشورمان بيش از سرانه مصرف جهاني بوده كه البته شركت توزيع برق در جهت اصلاح الگوي مصرف طي دو سه سال گذشته فعاليتهاي خوبي داشته و در فرهنگ سازي اين موضوع تلاشهاي خوبي داشته است كه انشاءا... با تداوم اين برنامه ها هر روز بر استفاده مناسب و بهينه مصرف برق نزديكتر شويم و شاهد هيچ گونه خاموشي در كشور نباشيم .

امامي در پايان از خدمات ارزشمند و صادقانه مهندس رضوي در طول دوره تصدي مسئوليت اداره برق خاتم تقدير و تشكر نمود و براي مهندس عدل آرزوي موفقيت نمودند.

لازم به ذكر است در پايان با اهداء لوح تقدير و هديه اي به رسم يادبود از خدمات مهندس رضوي تقدير و حكم آقاي مهندس عدل به ايشان تحويل شد .

روابط عمومي فرمانداري خاتم

 

گزارش تصويري مراسم توديع و معارفه رئيس اداره برق شهرستان خاتم