شناسه : 351192
فرماندار شهرستان خاتم

بايد از آموزش علم به توليد علم رسيد


فرماندار خاتم با اشاره به اينكه هر اتفاقي كه در دنيا رخ مي دهد ريشه درتعليم و تربيت دارد افزود: مابايد از آموزش علم به توليد علم برسيم واين توليد علم بايد با فناوري روز همراه و با تاثير درزندگي باعث توسعه كشور شود.
فرماندار شهرستان خاتم

 به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ،سيد ناصرامامي درهمايشي  كه به مناسبت هفته معلم و تجليل از معلمان نمونه وپيشكسوت برگزار شده بود  تصريح كرد: اگر بخواهيم اقتصاد يك ملت را عوض كنيم بايد روي فرهنگ آن جامعه بستر سازي كنيم

ايشان اضافه نمود:بايد با جهاد حقيقي به سمت وسوي علم برويم تا اين توليد علم منشاء توسعه هم جانبه شود.

امامي دربخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان كرد: اگر معلمان و دانش آموزان با روحيه شاداب وارد كلاس شوند تاثير گذاري آن بسيار بالا است.بايد فضاي شاداب ونشاط انگيز را براي مديران ومعاونين مدارس مهيا شود.

آدرس کوتاه :