شناسه : 339562

بازگشت ايتام تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان خاتم از مشهد مقدس


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم "ملكي" مدیر كمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان خاتم گفت:18نفر از ایتام این شهرستان كه به اتفاق سرپرست انتخابي كميته امداد   و با مشاركت و همیاری اين اداره به مشهد مقدس اعزام شده بوند به شهرستان بازگشتند. ايشان با بیان اینکه این افراد در قالب حج فقرا به این مكان مقدس اعزام شده بودند، افزود: این افراد در یك سفر 10روزه توفیق زیارت مرقد مطهر حضرت امام رضا (ع) را بدست آوردند. وی اضافه كرد: هزینه اعزام این افراد از اعتبارات دولتی تامین شده است.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم "ملكي" مدیر كمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان خاتم گفت:18نفر از ایتام این شهرستان كه به اتفاق سرپرست انتخابي كميته امداد  و با مشاركت و همیاری اين اداره به مشهد مقدس اعزام شده بوند به شهرستان بازگشتند.

ايشان با بیان اینکه این افراد در قالب حج فقرا به این مكان مقدس اعزام شده بودند، افزود: این افراد در یك سفر 10روزه توفیق زیارت مرقد مطهر حضرت امام رضا (ع) را بدست آوردند.

وی اضافه كرد: هزینه اعزام این افراد از اعتبارات دولتی تامین شده است.

آدرس کوتاه :