بازگشت ايتام تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان خاتم از مشهد مقدس

بازگشت ايتام تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان خاتم از مشهد مقدسبه گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم "ملكي" مدیر كمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان خاتم گفت:18نفر از ایتام این شهرستان كه به اتفاق سرپرست انتخابي كميته امداد  و با مشاركت و همیاری اين اداره به مشهد مقدس اعزام شده بوند به شهرستان بازگشتند.

ايشان با بیان اینکه این افراد در قالب حج فقرا به این مكان مقدس اعزام شده بودند، افزود: این افراد در یك سفر 10روزه توفیق زیارت مرقد مطهر حضرت امام رضا (ع) را بدست آوردند.

وی اضافه كرد: هزینه اعزام این افراد از اعتبارات دولتی تامین شده است.