بازهم جوانان شهرستان خاتم افتخار ديگري آفريدند

بازهم جوانان شهرستان خاتم افتخار ديگري آفريدندفيلم مستند حسين عباسيان محيط زيست شهرستان خاتم به عنوان برگزديده كشوري انتخاب شد.

رئیس محیط زیست شهرستان خاتم گفت:درجشنواره محيط زيست درآموزه هاي رضوي که به مناسبت روزمحيط بان درآستان مقدس ضامن آهو به مناسبت تولد امام رضا(ع) درخراسان رضوي برگزارگرديدفيلم مستندکوتاه روباه وزاغ محيط بان اداره محيط زيست شهرستان خاتم به عنوان يکي از 3 اثربرگزيده برترکشورانتخاب شد.

"فتح ا...حیدری" درمصاحبه با روابط عمومی فرمانداری خاتم با اعلام خبر فوق افزود: ازبين  1450 اثردرقالب عکس وفيلم طبيعت حيات وحش از71نفرمحيط بان وبيش از80فيلم مستندکوتاه آماتوروحرفه اي فيلم مستندکوتاه روباه وزاغ حسين عباسيان محيط بان اداره محيط زيست شهرستان خاتم به عنوان يکي از3اثربرگزيده کشوري انتخاب شد

براساس این گزارش مراسم روزمحيط بان هرساله به مناسبت تولدامام رضا(ع) وبا حضورمعاونت محترم رئيس جمهورورئيس سازمان محيط زيست کشورومعاونين ومحيط بانان سراسرکشوردرخراسان رضوي برگزارمي شود.