بازدید و حضور از منزل مرحوم دانشور و تسلیت به خانواده وی

بازدید و حضور از منزل مرحوم دانشور و تسلیت به خانواده وی


توسط فرماندار خاتم انجام گرفت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم صبح روز گذشته محمد علی شاه حسینی فرماندار خاتم به اتفاق قانع بخشدار مروست ضمن حضور در جمع خانواده مرحوم دانشور و عرض تسلیت به خانواده وی بیان داشت: که مرحوم دانشور از خوبان و جوانان متدین و مذهبی بود که پس از چند سال تحمل درد و رنج به ملکوت اعلی پر کشید.