شناسه : 338212

بازدید نماینده ولی فقیه وامام جمعه یزد از مسجد ولیعصر (عج) شهرستان خاتم


  به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم   آیت الله ناصری امام جمعه یزد به اتفاق هئیت همراه   از روند ساخت و ساز   مسجد وليعصر (عج) هادي آباد بازديد به عمل آورد وجهت تكميل اين مسجد قول مساعدت داد.     امام جمعه یزد همچنين ازحسينه وليعصر(عج) محله هادي آباد بازديد وجهت تكميل اين حسينيه نیز   قول مساعدت داد .  

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم  آیت الله ناصری امام جمعه یزد به اتفاق هئیت همراه  از روند ساخت و ساز  مسجد وليعصر (عج) هادي آباد بازديد به عمل آورد وجهت تكميل اين مسجد قول مساعدت داد.

  امام جمعه یزد همچنين ازحسينه وليعصر(عج) محله هادي آباد بازديد وجهت تكميل اين حسينيه نیز  قول مساعدت داد .

 

آدرس کوتاه :