شناسه : 159757852

بازدید میربهبودی فرماندار خاتم پروژه باند دوم محور هرات - هرابرجان


میربهبودی فرماندار خاتم به اتفاق رئیس شواری اسلامی شهر هرات و رئیس اداره راه وشهرسازی از روند تجهیز کارگاه و بررسی میزان پیشرفت فیزیکی واجرای عملیات زیر سازی پروژه باند دوم محور هرات - هرابرجان بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم: گفتنی است :در پایان این بازدید جلسه ای در محل کارگاه با حضور سرپرست کارگاه پیرامون مسائل مشکلات پروژه تشکیل و مباحث مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .
آدرس کوتاه :