شناسه : 159690370

بازدید میربهبودی فرماندار خاتم به اتفاقشهردار هرات و رئیس اداره میراث فرهنگی از پروژه مرمت و ساماندهی معابر بافت تاریخی شهر هرات.


طرح مرمت و ساماندهی معابر بافت تاریخی، برای اولین بار در تاریخ شهر هرات آغاز و از جمله اقدامات اجرایی در این پروژه شامل زیر سازی، بدنه سازی با آیتم های کف سازی با آجر و قلوه سنگ، ازاره و کاهگل بدنه و دیوار می‌ باشد. لازم بذکر است در شهر هرات حدود 3/5 هکتار بافت تاریخی توسط اداره میراث فرهنگی در سال 1399 شناسایی و محدوده آن مشخص شده است.
آدرس کوتاه :