شناسه : 159757693

بازدید میربهبودی فرماندار خاتم از وضعیت روشنای معابر شهر مروست


میربهبودی فرماندار شهرستان خاتم به اتفاق اعضای شورای اسلامی شهر ورئیس اداره برق مروست از وضعیت روشنای معابر سطح شهر،بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم:گفتنی است در این بازدید با توجه به عدم وجود روشنای مناسب در برخی از معابر، میربهبودی فرماندار با صدور دستور پیگیری، خواستار  رفع سریع تر مشکل شد.
آدرس کوتاه :