شناسه : 159591320

بازدید میربهبودی فرماندار خاتم از ادارات شهرستان


میربهبودی فرماندار خاتم به اتفاق تاج آبادی بخشدار مرکزی از ادارات جهادکشاورزی، بنیادمسکن انقلاب اسلامی، بانک ملی ومرکزتعویض پلاک شهرستان در خصوص بررسی و نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی در محیط های اداری واماکن عمومی بازدید نمود
آدرس کوتاه :