شناسه : 158812081

بازدید میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم از پروژه در حال ساخت کاشی باران


میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم به منظور بررسی مشکلات زیرساختی وتصمیم گیری درخصوص رفع مشکل برق پروژه در حال احداث کارخانه کاشی باران به اتفاق روسای ادارات برق، حمل ونقل جاده ای، صنعت، معدن وتجارت وراه وشهرسازی در محل اجرای این پروژه بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم در این بازدید به منظور بررسی مشکلات زیرساختی وتصمیم گیری درخصوص رفع مشکل برق پروژه در حال احداث کارخانه کاشی باران به اتفاق روسای ادارات  برق، حمل ونقل جاده ای، صنعت، معدن وتجارت وراه وشهرسازی در محل اجرای این پروژه حاضر وبه ادارات مربوطه تاکید نمودند که هرگونه همکاری با سرمایه گذار این واحد صنعتی  در تامین زیرساخت ها به عمل آید تا انشاالله بتوانیم در دولت محترم  تدبیر وامید شاهد افتتاح وبهره برداری ازاین پروژه اقتصادی که نقش تاثیرگذاری دراشتغال وتوسعه شهرستان خاتم دارد باشیم.
آدرس کوتاه :