شناسه : 12260071

بازدید مهندس چگینی، باستان شناس و تاریخ شناس مطرح کشوری از مناطق تاریخی خاتم


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم مهندس چگینی، باستان شناس و تاریخ شناس مطرح کشوری از مناطق تاریخی خاتم بازدید نمود

ناصر نوروز زاده چگینی اولین رئیس پژوهشكده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی است كه تا اواخر سال ۷۹ این سمت را برعهده داشت و همچنان نیز به عنوان كارشناس بخش تاریخی در این بخش مسئولیتهایی برعهده دارد.

این بازدید که با هماهنگی نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خاتم و همراهی هیات باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان صورت گرفت، از مناطق با ارزش تاریخی شهرستان خاتم از جمله استودان تاریخی کرخنگان و محوطه تاریخی چاهک بازدید به عمل آمد.

حمید مشتاقیان، سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خاتم اضافه کرد: در این بازدید مقرر گردید در اسرع وقت پرونده ثبت استودان تاریخی کرخنگان توسط واحد ثبت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آماده شود و همچنین تعیین حریم دقیق محوطه تاریخی چاهک و تعریف کار پژوهشی پیرامون این محوطه در دستور کار قرار گیرد.آدرس کوتاه :