شناسه : 153486082

بازدید معاون عمرانی فرماندار از مناطق سیلابی و روستاها


به گزارش روابط عمومی فرمانداری :محمودی معاونت امورعمرانی فرماندارازمناطق سیلابی وهمچنین از روستای بختیار واعلام انحراف مسیر سیل رودخانه که تعدادی از واحد های مسکونی را تهدید میکرد بازدید نمود.


آدرس کوتاه :