شناسه : 24426696

بازدید معاونت میراث فرهنگی استان از پروژه های عمرانی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خاتم


به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان یزد، سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خاتم از بازدید معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد از پروژه های عمرانی نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان خاتم خبر داد: همزمان با گرامیداشت دهه فجرطی مراسمی با حضور مهندس ذاکری نیا، معاون میراث فرهنگی استان یزد با همراهی برخی از مسئولین شهرستان خاتم از پروژه های عمرانی تکمیل شده و در حال انجام بازدید و در روند اجرای پروژه ها قرار گرفتند. پساز افتتاح گنجینه آثار و اشیای تاریخی و فرهنگی از پروژه های مرمت و ساماندهی حمام ملکی، مرمت و ساماندهی خانه دکتر صالحی، تکمیل زیر ساخت مجموعه سرچشمه نهر مسیح، مرمت و ساماندهی قلعه محمد باقری، مرمت و ساماندهی قلعه مروست و مرمت و ساماندهی خانه وقفی بازدید به عمل آمد. حمید مشتاقیان اضافه کرد: در پایان با بازدید مهندس ذاکری نیا و هیات همراه از بافت تاریخی مروست شرایط ثبت این بافت ارزشمند در فهرست آثار ملی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان یزد، سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خاتم از بازدید معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد از پروژه های عمرانی نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان خاتم خبر داد:

همزمان با گرامیداشت دهه فجرطی مراسمی با حضور مهندس ذاکری نیا، معاون میراث فرهنگی استان یزد با همراهی برخی از مسئولین شهرستان خاتم از پروژه های عمرانی تکمیل شده و در حال انجام بازدید و در روند اجرای پروژه ها قرار گرفتند. پساز افتتاح گنجینه آثار و اشیای تاریخی و فرهنگی از پروژه های مرمت و ساماندهی حمام ملکی، مرمت و ساماندهی خانه دکتر صالحی، تکمیل زیر ساخت مجموعه سرچشمه نهر مسیح، مرمت و ساماندهی قلعه محمد باقری، مرمت و ساماندهی قلعه مروست و مرمت و ساماندهی خانه وقفی بازدید به عمل آمد.

حمید مشتاقیان اضافه کرد: در پایان با بازدید مهندس ذاکری نیا و هیات همراه از بافت تاریخی مروست شرایط ثبت این بافت ارزشمند در فهرست آثار ملی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.آدرس کوتاه :