شناسه : 22802024

بازدید مسئولین شهرستان خاتم از نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی


همزمان با اولین روز ازدهه مبارک فجر و در حاشیه نواخته شدن زنگ انقلاب ، مسئولین شهرستان خاتم از نمایشگاه برپا شده دستاوردهای انقلاب بازدید کردند.  

همزمان با اولین روز ازدهه مبارک فجر و در حاشیه نواخته شدن زنگ انقلاب ، مسئولین شهرستان خاتم از نمایشگاه برپا شده دستاوردهای انقلاب بازدید کردند.
 


آدرس کوتاه :