بازدید مسئولین شهرستان خاتم از نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی

بازدید مسئولین شهرستان خاتم از نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامیهمزمان با اولین روز ازدهه مبارک فجر و در حاشیه نواخته شدن زنگ انقلاب ، مسئولین شهرستان خاتم از نمایشگاه برپا شده دستاوردهای انقلاب بازدید کردند.