شناسه : 141873279
گزارش تصویری

بازدید مدیر کل دفتر امورروستایی وشوراهای استانداری ازروستاهای بخش مروست


بازدید زارع مدیر کل دفتر امور روستایی وشوراهای استانداری،و هیئت همراه،بخشدار مروست ازمنتطفه تفریحی گردشگری کر وپروژه های زیرسازی معابروکمربندی روستای کرخنگان


آدرس کوتاه :