بازدید مدیر کل بحران استان یزد از شهرستان خاتم

بازدید مدیر کل بحران استان یزد از شهرستان خاتم


ه منظور بررسی مشکلات کشاورزان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم مدیر کل بحران استان یزد به همراه فرماندار خاتم و رئیس جهادکشاورزی بخش مروست طی بازدیدی که  از و ضعیت چاههای روستای  هرابرجان  داشت ، مسائل و مشکلات چاه های روستای مذکو ر را  مورد بحث و بررسی قرارداد.

  وی همچنین  از نزدیک با کشاورزان این منطقه  دیدار و گفت وگو کرد.