شناسه : 345302
درشهرستان خاتم انجام گرفت

بازدید مدیرکل زندانهای یزد از روند احداث ساختمان بازداشتگاه دراین شهرستان


سید حشمت الله حیات الغیب مدیرکل زندانهای استان به همراه جمعی از مسئولان ستادی این اداره کل از روند احداث بازداشتگاه شهرستان خاتم بازدید و از نزدیک درجریان فعالیتهای انجام شده قرارگرفت.
درشهرستان خاتم انجام گرفت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "سید حشمت الله حیات الغیب "درجلسه ای که با فرماندار خاتم و ریاست دادگستری این شهرستان داشت با بیان اینکه شهرستان خاتم با توجه به بعد مسافتی که با استان دارد به منظور حال خانواده های زندانیان نیاز به بازداشتگاه دارد.

آدرس کوتاه :