بازدید مدیرکل زندانهای یزد از روند احداث ساختمان بازداشتگاه دراین شهرستان

بازدید مدیرکل زندانهای یزد از روند احداث ساختمان بازداشتگاه دراین شهرستان


درشهرستان خاتم انجام گرفت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "سید حشمت الله حیات الغیب "درجلسه ای که با فرماندار خاتم و ریاست دادگستری این شهرستان داشت با بیان اینکه شهرستان خاتم با توجه به بعد مسافتی که با استان دارد به منظور حال خانواده های زندانیان نیاز به بازداشتگاه دارد.