شناسه : 159439771

بازدید فرماندار شهرستان خاتم از پروژه عمرانی استخر سرپوشیده مروست


میربهبودی فرماندار خاتم به اتفاق فلاحتی بخشدار مروست و بذر افشان مسئول اداره ورزش و جوانان بخش، از روند پیشرفت فیزیکی پروژه عمرانی استخر سرپوشیده مروست بازدید نمود.


آدرس کوتاه :