شناسه : 159563416

بازدید فرماندار شهرستان خاتم از مراکز تهیه وتوزیع غذا واماکن عمومی سطح شهر هرات


فرماندارخاتم به اتفاق دادستان عمومی وانقلاب وفرمانده انتظامی شهرستان از کلیه واحدهای صنفی، مراکز تهیه وتوزیع غذا واماکن عمومی سطح شهر هرات به منظور نظارت بر رعایت پروتکلهای بهداشتی بازدید نمودند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم:دراین بازدید تذکرات وراهنماییهای لازم به اصناف داده شد وبا تشریح وضعیت حاد استان وشهرستان درارتباط با سیرصعودی وافزایش آمارمبتلایان به بیماری کرونا تاکید گردید چنانچه به هردلیلی واحدهای صنفی ازماسک استفاده ننمایند وبه افراد ومراجعه کنندگان بدون ماسک خدماتی ارائه دهند تخلف محسوب وواحد مربوطه پلمپ خواهد شد.
آدرس کوتاه :