شناسه : 336272

بازدید فرماندار شهرستان خاتم از دهستان چاهك و بررسی مشکلات


به گزارش روابط عمومي فرمانداري   ، محمد علي شاه حسيني   فرماندار شهرستان خاتم   به همراه    جمعي از مسئولين ، در جمع   عده اي كثيري از اهالی ، اعضای شورای اسلامی و دهیاران در جریان مشکلات این دهستان قرار گرفت.   با لا بودن هزينه   برق چاههاي كشاورزي ، راه اندازي جايگاه سوخت ، را ه اندازي اورژانس 115، تسطيح جاده هاي بين مزارع ، تعريض 8كيلومتر باقي مانده جاده هرات به چاهك ، کمبود اشتغال و در نتیجه مهاجرت اهالی به شهرها، خشکسالی و کمبودآب کشاورزی، بی بهره بودن از نعمت گاز، نداشتن مجموعه ای ورزشی برای اوقاف فراغت جوانان از جمله مشکلات اهالی مردم این دهستان بود که فرماندار شهرستان قول پیگیری مشکلات را به اهالی این دهستان داد.  

به گزارش روابط عمومي فرمانداري  ، محمد علي شاه حسيني  فرماندار شهرستان خاتم  به همراه   جمعي از مسئولين ، در جمع  عده اي كثيري از اهالی ، اعضای شورای اسلامی و دهیاران در جریان مشکلات این دهستان قرار گرفت.

 با لا بودن هزينه  برق چاههاي كشاورزي ، راه اندازي جايگاه سوخت ، را ه اندازي اورژانس 115، تسطيح جاده هاي بين مزارع ، تعريض 8كيلومتر باقي مانده جاده هرات به چاهك ، کمبود اشتغال و در نتیجه مهاجرت اهالی به شهرها، خشکسالی و کمبودآب کشاورزی، بی بهره بودن از نعمت گاز، نداشتن مجموعه ای ورزشی برای اوقاف فراغت جوانان از جمله مشکلات اهالی مردم این دهستان بود که فرماندار شهرستان قول پیگیری مشکلات را به اهالی این دهستان داد.

 

آدرس کوتاه :