شناسه : 159690015

بازدید فرماندار خاتم از پروژه‌های محرومیت زدایی در روستای باغ معدن،


میربهبودی فرماندار خاتم به اتفاق معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار، بخشدار مرکزی، از پروژه‌های محرومیت زدایی در روستای باغ معدن بازدید کردند. گفتنی است پروژه های محرومیت زدایی درشهرستان بامحوریت فرمانداری وهمکاری بخشداریها ، ادارات شهرستان ودهیاری ها وشوراهای اسلامی در حال انجام است
آدرس کوتاه :