شناسه : 146136038

بازدید فرماندار خاتم از مرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان


صبح امروز فاضلی فرماندار خاتم بهمراه سایر مسئولین از مرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان و کارگاههای آموزشی در حال اجرا بازدید نمود.


آدرس کوتاه :