شناسه : 340502

بازدید فرماندار خاتم از تعدادی پروژه های عمرانی سفر دوم ریاست محترم جمهوری و سفر مقام معظم رهبری


امامی فرماندار خاتم به همراه محمودی کارشناس امور شوراها و زارع کارشناس برنامه ریزی فرمانداری و ديير كميته پيگيري مصوبات سفرها در روز دو شنبه 15/6/89 از پروژه های عمرانی سفر دوم ریاست محترم جمهوری و سفر مقام معظم رهبری به صورت سرزده بازدید نمودند که به شرح ذیل اعلام می گردد.

            نام پروژه                         در صد پیشرفت                             محل اعتبار

1- مسکن مهر شهر هرات                         80%                               تسهيلات مسكن مهر

2- مجتمع اداری شهرستان                       10%                               سفر دوم ریاست محترم جمهوری

3- هفت واحد مسکن محرومین                  70%                               سفر مقام معظم رهبری

4- سه واحد مسکن محرومین                    70%                               سفر دوم ریاست محترم جمهوری                                                                      

5- گلزار شهدای هرات                               85%                              استاني

6- ساختمان ثبت اسناد                            90%                              سفر دوم ریاست محترم جمهوری

7- ساختمان پست هرات                           10%                             سفر دوم ریاست محترم جمهوری

فرماندار خاتم در جريان اين بازديدها ضمن تاكيد بر جذب سريع اعتبارات در عين رعايت كليه اصول فني و مهندسي  از روند پيشرفت پروژه مسکن مهر هرات و احداث  ساختمان ثبت اسناد و املاك شهرستان اعلام رضایت نمودند و از روند سایر پيشرفت پروژه های فوق الذکر بخصوص ساختمان پست شهرستان و  مجتمع ادارات  اعلام نارضایتی نموده و از مسئولین استانی و شهرستانی خواستار پیگیری بیشتر در تسریع  پروژه ها شدند.

روابط عمومي فرمانداري خاتم

گزارش تصويري بازديد فرماندار از پروژه هاي عمراني شهرستان (15/6/1389)

 

آدرس کوتاه :