بازدید فرماندار خاتم از اداره صنعت، معدن و تجارت

بازدید فرماندار خاتم از اداره صنعت، معدن و تجارتصبح امروز زاده رحمانی از اداره صنعت، معدن و تجارت بازدید و مسائل و مشکلات این اداره را جویا شد.

در جریان این بازدید، شمسی، سرپرست این اداره ضمن ارائه گزارش عملکرد چند ماهه خود، عنوان داشت با پیگیری های فرمانداری، اخیرا چارت سازمانی این نمایندگی به اداره ارتقاء یافته ولی نداشتن ساختمان ملکی اداری و وسیله نقلیه مناسب از مشکلات جاری آنهاست.

فرماندار نیز ضمن تاکید بر انجام بازرسی های دقیق و مستمر از واحدهای صنفی و مقابله و برخورد با گرانفروشی، در خصوص تامین زمین مورد نیاز این اداره در مجتمع ادارات و تخصیص بودجه از محل اعتبارات سال 94 جهت شروع ساخت و ساز آن و همچنین تامین وسیله نقلیه مناسب قول مساعد داد.