شناسه : 160011165
گزارش تصویری،

بازدید فرماندار به اتفاق نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ازبیمارستان آیت الله خاتمی هرات


میربهبودی فرماندار به اتفاق صباغیان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولین از روند ساخت و توسعه بیمارستان آیت الله خاتمی هرات بازدید نمودند.


آدرس کوتاه :