شناسه : 362060
بازدید فرماندار از بیمارستان آیت ا... خاتمی هرات

بازدید فرماندار از بیمارستان آیت ا... خاتمی هرات


فرماندار خاتم با حضور در جمع پرستاران و پرسنل بيمارستان آيت ا... خاتمي شهر هرات از زحمات آنان قدرداني كرد.
بازدید فرماندار از بیمارستان آیت ا... خاتمی هرات
بر اساس اين گزارش سيد ناصر امامي ضمن قدرداني از تلاشهاي صادقانه و شبانه روزي پرسنل زحمت كش بيمارستان گفت: با توجه به كمبودهاي اين بيمارستان خدمت ارائه شده در آن با توجه به رضايت نسبي بيماران خوب ارزيابي مي شود.
آدرس کوتاه :