بازدید فرماندارشهرستان خاتم از ایستگاه نوروزی هلال احمر

بازدید فرماندارشهرستان خاتم از ایستگاه نوروزی هلال احمر