شناسه : 158019383

بازدید فاضلی فرماندار شهرستان ازعملیات ساخت جاده عشایری گرمه علیا در دهستان ایثار


به مناسبت روز روستا فاضلی فرمانداربه اتفاق فلاحتی بخشدارمروست ازعملیات ساخت جاده عشایری گرمه علیا در دهستان ایثار که از محل اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری در حال اجرا می باشدبازدید نمود.
آدرس کوتاه :